سوالات شما در رابطه با سگ یا گربهدسته بندی: سوالاتسگ ها و گربه وارداتی چه تفاوتی با سگهای داخلی دارند ؟
1 پاسخ
aliabz عضو سایت 8 ماه قبل

تفاوت در کیفیت و خلوص نژادیست که ما حیوانات با کیفیت و اصیل داخلی هم داریم ولی هنوز محتاج بهبود نژادهای داخلی از نظر نژادی هستیم